doğalgaz montajı nasıl yapılır

 

Doğalgaz Montajı

Ev ve işyerlerinin modern şartlarda ısınması için gerekli olan doğalgaz montajı, işinde uzman ve yetkili kişilerce yapılmalıdır. Sahip olmanız gereken doğalgaz tesisatının yönetmeliklere ve projeye uygun şekilde yapılması, tesisattan sonraki süreçte tasarruf ve sorunsuz bir kullanım açısından önem taşımaktadır.

Doğalgaz Montajı Nasıl Yapılır?

Doğalgaz kullanımında en önemli risklerden biri olan doğalgaz kaçağı, can ve mal kaybına neden olabilecek düzeyde kazaların oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden doğalgaz tesisatının mutlaka işinde uzman kişilerce sağlıklı bir şekilde yapılması, hayati önem taşır.

Doğalgaz Montajından Önce Tesisat Projesinin Çizimi

Doğalgaz montajı planlanan daire veya işyerinin, öncelikle doğalgaz tesisat projesinin çizilmiş olması gerekir. Proje çizilmeden önce alanda doğru bir keşif yapılmalı, ihtiyaçlar belirlenerek yönetmeliğe uygun bir şekilde proje, mühendisler tarafından çizilmelidir. Yeni binalarda dairenin statik projesi mevcutsa, keşif bu proje üzerinden de yapılabilir.

Yetkili kişilerce çizilen proje, bulunulan ilin doğalgaz dağıtım şirketine gönderilerek incelenip onaylanması gerekir. Projenin dağıtım şirketi tarafından onaylanması ile birlikte, doğalgaz tesisatının yapımına geçilir.

Doğalgaz Montajının Yapılması

İşinde uzman ve yetkili kişilerce, tesisatın yapımına başlanır. Bu aşama en önemli aşamalardan biri olup, mutlaka gereken hassasiyet gösterilmeli ve ileride sorun çıkmayacak şekilde kaliteli bir işçilik sergilenmelidir.

Mobil borular nizami bir şekilde uygulama alanının zeminine döşenmeli, boruların darbe almamasına dikkat edilmelidir. Diğer yandan radyatör çıkışlarının da doğru konumlandırılması gerekir. Son aşamada ise ana hat boruları, sağlıklı kelepçeler ile yerlerine tutturulmalıdır.

Doğalgaz Malzemelerin Montajın Nasıl Yapılır?

Montaj esnasında önceden kullanılan tüm malzemelerde olduğu gibi radyatörler ve özellikle de kombi, yönetmelikte belirtilen şartları tam olarak karşılamalıdır. Radyatörlerin montajı yapılırken ölçü alınarak ve terazi kullanılarak, düzgün bir görüntü elde edilir. Kombi cihazının montajı da yine hassasiyetle yapılmalıdır. Kombi montaj edilirken gaz giriş ve çıkışları dikkatli bir şekilde montaj edilmeli, gaz kaçağı gibi olumsuzluklara karşı gereken tedbirler alınmalıdır.

Doğalgaz Tesisatın Onayı

Son adımda ise yapılan tesisat, İzmrgaz doğalgaz dağıtım şirketi tarafından onaylanır ve ilk abonelik esnasında tesisata dağıtım şirketi tarafından sayaç bağlanarak doğalgaz kullanıma hazır hale getirilir. Siz de uzman firma olan Madde Mühendislik Doğalgaz ile çalışmak için bizi arayın..